VYMAHÁNÍ POHLEDAVEK

Nacházíte se zde: VYMAHÁNÍ POHLEDAVEK

 

undefined

Vymáhaní, odkup pohledávek.

Spolupracujeme již řádu let a podílíme se na vymáhaní pohledávek.


Vymáhání pohledávek

Pohledávky po splatnosti bohužel patří k podnikání a problematika nesplacených závazků do velké míry ovlivňuje situaci jak věřitelů, tak dlužníků. Nabízíme právní služby při vymáhání pohledávek pro klienty. Uplatňujeme široké zkušenosti z vymáhání pohledávek pro nejrůznější segmenty. Zajistíme komplexní správu pohledávky.


• komunikace s dlužníkem, výzvy k úhradě pohledávky 

• zastupování v soudním či rozhodčím řízení 

• zastupování v exekučním řízení 

• průběžná kontrola plnění pohledávek s možností vyhodnocování jednotlivých fází vymáhání


Pokud Váš dlužník neuhradil velkou pohledávku po splatnosti, donekonečna slibuje, ale neplní, nekomunikuje, uměle vytváří obchodní spor, nebo je ve stavu finanční krize – neriskujte ztrátu svých peněz. Bez prodlení volte správnou a nejkratší cestu k řešení situace. 


Nepsané pravidlo a zároveň léty prověřená zkušenost ukazuje, že čím je objem pohledávky větší, tím menší je ochota dlužníka závazek uhradit, zvláště pokud je ve finanční krizi nebo chce věřitele oklamat. 


Úspěšně vymáhat nejsložitější velké pohledávky umí jenom špičkoví profesionálové s nadstandardními znalostmi, rozsáhlými zkušenostmi a mnoholetou praxí. 


Pro klienty, kteří nejsou ochotni investovat soudní poplatky a čekat na pravomocné rozhodnutí, je vhodným řešením prodej resp. postoupení pohledávky.


Za tímto účelem nabízíme zprostředkování a vyřízení postoupení pohledávek s případným zájemcem o koupi.


Pokud máte nevyřešené pohledávky obraťte se na nás.