PREVENCE VE VAŠEM OKOLÍ

Nacházíte se zde: PREVENCE VE VAŠEM OKOLÍ

 

undefined

PREVENCE VE VAŠEM MĚSTĚ A OKOLÍ

Nemůže si vaše město dovolit městskou policií, nebo jsou strážníci v menším počtu? Pracovníky na prevenci vybíráme, dle požadavku klienta. Uniformy přizpůsobíme vaším požadavkům, pracovníky nasazujeme i v místech, kde se hovoří jiným jazykem, aby nedocházelo k nedorozumění.