FYZICKÁ OCHRANA MAJETKU

Nacházíte se zde: FYZICKÁ OCHRANA MAJETKU

 

undefined

FYZICKÁ OCHRANA MAJETKU

CIVILNÍ NEBO UNIFORMOVANÝ PRACOVNÍK


vrátná služba, recepce, hotely, diskotéky, nemocnice, staveniště, bazary, filmové štáby, průmyslové zóny atd.

Dohled nad důkladným dodržováním vašich směrnic a nařízení

Zabránění průchodu neoprávněných osob

Kontrola a evidence všech osob.

Kontrola a evidence všech projíždějících vozidel s cílem zjišťování oprávněnosti jejich vjezdu.

Zabránění vnášení a vynášení nedovoleného zařízení, materiálu a zboží.

Kontrolní body formou obchůzky po střeženém objektu.

Kontrola objektu vnitřní i vnější jako je oplocení, skleněné výplně, zámky atp.

Neprodlené informování příslušných sborů o závažných událostech.

Hlášení o průběhu služby, záznamy zvláštních událostí.

Výstroj a výzbroj je dle přání klienta.