FYZICKÁ OCHRANA MAJETKU

Nacházíte se zde: FYZICKÁ OCHRANA MAJETKU

 

undefined

FYZICKÁ OCHRANA MAJETKU

CIVILNÍ NEBO UNIFORMOVANÝ PRACOVNÍK


Zajistíme pro vás ochranu hotelu, diskotéky, nemocnice, staveniště, bazaru, filmového štábu, průmyslové zóny, recepce atd.


Co obnáší fyzická ochrana majetku?


  • Dohled nad důkladným dodržováním vašich směrnic a nařízení.
  • Zabránění průchodu neoprávněných osob.
  • Kontrola a evidence všech osob.
  • Kontrola a evidence všech projíždějících vozidel s cílem zjišťování oprávněnosti jejich vjezdu.
  • Zabránění vnášení a vynášení nedovoleného zařízení, materiálu a zboží.
  • Kontrolní body formou obchůzky po střeženém objektu.
  • Kontrola objektu vnitřní i vnější jako je oplocení, skleněné výplně, zámky atp.
  • Neprodlené informování příslušných sborů o závažných událostech.
  • Hlášení o průběhu služby, záznamy zvláštních událostí.
  • Výstroj a výzbroj je dle přání klienta.